Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż za granicę gazu ziemnego wysokometanowego
Pozycja grupowania:
Wg krajów obrotu - sprzedaż (Dz.2 GAZ-3)
Jednostka
miary
wg krajów przeznaczenia