Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Rozliczenie naliczonego podatku VAT
Pozycja grupowania:
Ewidencja sprzedaży i zakupów dla podatku VAT- podatek naliczony
Jednostka
miary
Wartość netto - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług zaliczanych u podatnika do środków trwałych
Wartość netto - Nabycie towarów i usług pozostałych
Kwota podatku naliczonego - Nabycie towarów i usług pozostałych
Korekta podatku naliczonego od nabycia środków trwałych
Korekta podatku naliczonego od pozostałych nabyć
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 1 ustawy
Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust. 4 ustawy