Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy
Pozycja grupowania:
rodzaj sprawozdania S-12
Pozycja grupowania:
płeć (o, k)
Pozycja grupowania:
pełno-, niepełnozatrudnieni, w podst. miejscu pracy
Jednostka
miary
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówOgółempełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówOgółemniepełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówOgółempełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówKobietypełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówKobietyniepełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówKobietypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówOgółempełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówOgółemniepełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówOgółempełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówKobietypełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówKobietyniepełnozatrudnieni
Słuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówKobietypełnozatrudnieni - zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy