Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Absolwenci studiów wyższych
Pozycja grupowania:
studia pierwszego stopnia
Pozycja grupowania:
studia drugiego stopnia
Pozycja grupowania:
studia jednolite magisterskie
Pozycja grupowania:
cel wyjazdu
Jednostka
miary
studia pierwszego stopniastudia drugiego stopniastudia magisterskie jednoliteWyłącznie praktyki
studia pierwszego stopniastudia drugiego stopniastudia magisterskie jednolitePobyt na studiach lub na studiach połączonych z praktykami
studia pierwszego stopniastudia drugiego stopniastudia magisterskie jednoliteOgółem