Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci
Pozycja grupowania:
uzyskały stopień doktora
Pozycja grupowania:
cel wyjazdu
Jednostka
miary
które uzyskały stopień doktora w danym roku kalendarzowymWyłącznie praktyki
które uzyskały stopień doktora w danym roku kalendarzowymPobyt na studiach lub na studiach połączonych z praktykami
które uzyskały stopień doktora w danym roku kalendarzowymOgółem