Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wydane świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
Pozycja grupowania:
cel wyjazdu
Jednostka
miary
Wyłącznie praktyki
Pobyt na studiach lub na studiach połączonych z praktykami
Ogółem