Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożary lasów
Pozycja grupowania:
Przyczyny pożarów lasów
Pozycja grupowania:
Województwo
Jednostka
miary
OgółemWojewództwa
PodpaleniaWojewództwa
Niesotrożność nieletnichWojewództwa
Nieostrożność dorosłychWojewództwa
Wyładowania atmosferyczneWojewództwa
Wady i nieprawidłowa eksploatacja urządzeń technicznychWojewództwa
Wady i nieprawidłowa eksploatacja środków transportuWojewództwa
PozostałeWojewództwa
NieustaloneWojewództwa