Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący niepełnosprawni
Pozycja grupowania:
Rodzaje niepełnosprawności
Jednostka
miary
niewidomi
psychicznie chorzy i upośledzeni umysłowo