Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący
Pozycja grupowania:
zatrudnienie według płci i wykształcenia
Jednostka
miary
Kobiety
Ogółem