Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Pozycja grupowania:
rodzaj sprawozdania S-12
Pozycja grupowania:
Pełnozatrudnieni i niepełnozatrudnieni
Jednostka
miary
OgółemSłuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówniepełnozatrudnieni
OgółemSłuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówpełnozatrudnieni
OgółemSłuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówniepełnozatrudnieni
OgółemSłuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówpełnozatrudnieni
KobietySłuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówniepełnozatrudnieni
KobietySłuchaczy, osób ubiegających sie o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - cudzoziemcówpełnozatrudnieni
KobietySłuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówniepełnozatrudnieni
KobietySłuchaczy, osób ubiegających się o stopień doktora, nauczycieli akademickich i pracowników - bez cudzoziemcówpełnozatrudnieni