Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Nauczyciele akademiccy i pracownicy naukowi instytutów PAN i badawczych z tytułem i stopniem naukowym lub tytułem zawodowym
Pozycja grupowania:
wymiar zatrudnienia
Jednostka
miary
ogółem
zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy
zatrudnieni w podstawowym miejscu pracy, przebywający na urlopach lub zwolnieniach lekarskich
przebywający na urlopach lub zwolnieniach lekarskich