Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wartość sprzedanych towarów i materiałów
Pozycja grupowania:
w tym materiały
Jednostka
miary
ogółem
w tym materiały