Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO)
Pozycja grupowania:
TERYT-województwa
Jednostka
miary
Województwa