Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Świadczenia rodzinne
Pozycja grupowania:
Rodzaje świadczeń rodzinnych
Pozycja grupowania:
Polska i regiony NUTS 2016
Jednostka
miary
Zasiłek rodzinnyKraj
Zasiłek rodzinnyRegiony
Dodatki do zasiłku rodzinnegoKraj
Dodatki do zasiłku rodzinnegoRegiony
z tytułu urodzenia dzieckaKraj
z tytułu urodzenia dzieckaRegiony
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnejKraj
z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnejRegiony
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegoKraj
z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczegoRegiony
z tytułu samotnego wychowywania dzieckaKraj
z tytułu samotnego wychowywania dzieckaRegiony
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnegoKraj
z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnegoRegiony
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnegoKraj
z tytułu rozpoczęcia roku szkolnegoRegiony
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkaniaKraj
z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkaniaRegiony
Świadczenia opiekuńczeKraj
Świadczenia opiekuńczeRegiony
Świadczenie pielęgnacyjneKraj
Świadczenie pielęgnacyjneRegiony
Zasiłek pielęgnacyjnyKraj
Zasiłek pielęgnacyjnyRegiony
Specjalny zasiłek opiekuńczyKraj
Specjalny zasiłek opiekuńczyRegiony
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckaKraj
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dzieckaRegiony
Świadczenia rodzinne wypłacone ze środków budżetu państwaKraj
Świadczenia rodzinne wypłacone ze środków budżetu państwaRegiony
Świadczenia rodzinne wypłacone z budżetów gminKraj
Świadczenia rodzinne wypłacone z budżetów gminRegiony
Świadczenie rodzicielskieKraj
Świadczenie rodzicielskieRegiony