Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kwoty odzyskanych wierzytelności od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Jednostka
miary
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa I
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa II
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa III
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa IV
Podmioty sektora finansów publicznych razempozostałe podmioty