Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Spłaty dokonane za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydatki)
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy
Pozycja grupowania:
Wierzyciele i dłużnicy - sektor finansów publicznych
Jednostka
miary
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa I
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa II
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa III
Podmioty sektora finansów publicznych razemgrupa IV
Podmioty sektora finansów publicznych razempozostałe podmioty