Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Bank spółdzielczy
Pozycja grupowania:
Banki spółdzielcze wg zrzeszeń
Jednostka
miary
Banki zrzeszające