Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Ratownicy TOPR
Pozycja grupowania:
W ratownicy rodzaje
Jednostka
miary
Ochotnicy
Etatowi