Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Imprezy zorganizowane przez organizacje kultury fizycznej
Pozycja grupowania:
OKF - TERYT
Jednostka
miary
Polska
Województwa