Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Depozyty (lokaty) przejęte od członków
Pozycja grupowania:
Depozyty (lokaty) przejete od członków ogółem
Jednostka
miary
przewidziane umową zwrotu powyżej 12 miesięcy
przewidziane umową zwrotu do 12 miesięcy