Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pracujący w głównym miejscu pracy
Pozycja grupowania:
w tym kobiety
Jednostka
miary
Ogółem
Kobiety