Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Kluby sportowe
Pozycja grupowania:
Udział we współzawodnictwie sportowym
Jednostka
miary
Uczestniczące we współzawodnictwie sportowym
Ogółem