Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Sprzedaż hurtowa (łącznie z podatkiem VAT)
Pozycja grupowania:
towary handlowe - hurt
Jednostka
miary
Ogółem
Żywność
Napoje alkoholowe
Pozostałe towary