Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Punkty sprzedaży detalicznej
Pozycja grupowania:
punkty sprzedaży detalicznej
Jednostka
miary
ogółem
sklepy i apteki
stacje paliw