Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Studenci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
Pozycja grupowania:
obywatelstwo
Pozycja grupowania:
w tym na studiach stacjonarnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje stypendiów dla studentów
Jednostka
miary
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcyOgółemstypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemstypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcyOgółemstypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcyOgółemtylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcyOgółemstypendia fundowane
cudzoziemcyOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcystacjonarnestypendia z funduszu pomocy materialnej dla studentów
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium rektora dla najlepszych studentów
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium rektora dla najlepszych studentów
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia