Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci otrzymujący stypendia z funduszu pomocy materialnej dla doktorantów
Pozycja grupowania:
obywatelstwo
Pozycja grupowania:
w tym na studiach stacjonarnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje stypendiów dla doktorantów
Jednostka
miary
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnejednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnetylko stypendia fundowane
cudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTAstacjonarnestypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium socjalne
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcyOgółemtylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemstypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcyOgółemstypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcyOgółemtylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcyOgółemjednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
cudzoziemcyOgółemtylko stypendia fundowane
cudzoziemcyOgółemstypendia jako stypendyści strony polskiej
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium socjalne
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendium socjalne, stypendium dla najlepszych doktorantów i stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnestypendia o charakterze socjalnym
cudzoziemcystacjonarnestypendium dla najlepszych doktorantów
cudzoziemcystacjonarnetylko stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych
cudzoziemcystacjonarnejednocześnie stypendia fundowane i inne stypendia
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia