Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Doktoranci zakwaterowani w domach studenckich
Pozycja grupowania:
w tym na studiach stacjonarnych
Pozycja grupowania:
Rodzaje domów studenckich
Pozycja grupowania:
obywatelstwo
Jednostka
miary
Ogółemdomy studenckie uczelni macierzystychcudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA
Ogółemdomy studenckie uczelni macierzystychcudzoziemcy
Ogółemdomy studenckie uczelni macierzystychogółem
Ogółemdomy studenckie innych uczelnicudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA
Ogółemdomy studenckie innych uczelnicudzoziemcy
Ogółemdomy studenckie innych uczelniogółem
stacjonarnedomy studenckie uczelni macierzystychcudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA
stacjonarnedomy studenckie uczelni macierzystychcudzoziemcy
stacjonarnedomy studenckie uczelni macierzystychogółem
stacjonarnedomy studenckie innych uczelnicudzoziemcy, obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej i EFTA
stacjonarnedomy studenckie innych uczelnicudzoziemcy
stacjonarnedomy studenckie innych uczelniogółem