Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Seanse filmowe
Pozycja grupowania:
Rodzaj filmów
Jednostka
miary
Ogółem
filmy polskie
filmy europejskie (bez polskich)
filmy – pozostałe kraje