Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Widzowie w kinach na wsi
Pozycja grupowania:
Rodzaj filmów
Jednostka
miary
Ogółem
filmy polskie
filmy europejskie (bez polskich)
filmy – pozostałe kraje