Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pożary lasów
Pozycja grupowania:
Forma własności leśnej
Jednostka
miary
Ogółem
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe
parków narodowych
Prywatna