Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Energia użytkowa ze źródeł konwencjonalnych zastąpiona ciepłem słonecznym
Pozycja grupowania:
Typ kolektora-G02o
Jednostka
miary
cieczowy płaski
cieczowy próżniowy
cieczowy nieosłonięty
powietrzny