Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki działające w systemie ratownictwa medycznego
Pozycja grupowania:
Rodzaje jednostek systemu ratownictwa medycznego
Jednostka
miary
Jednostki systemu ratownictwa medycznego
Zespół ratownictwa medycznego
Specjalistyczny
Podstawowy
Lotniczy zespół ratownictwa medycznego
Śmigłowiec
Samolot
Szpitalny oddział ratunkowy
Jednostka współpracująca
Centrum urazowe
Centrum urazowe dla dzieci
Ogółem oddziały
Chirurgii ogólnej
Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Neurochirurgii
Chirurgii ogólnej z profilem neurotraumatologii
Chirurgii naczyń
Chirurgii ogólnej z profilem chirurgii naczyń
Izba przyjęć
Specjalistyczny oddział
Inne
Jednostki pomocy doraźnej
Lotniczy zespół transportu sanitarnego
Śmigłowiec
Samolot
Lotnicza grupa poszukiwawczo-ratownicza
Śmigłowiec
Samolot
Inna jednostka organizacyjna szpitala wyspecjalizowana w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego
Obrażeń wielonarządowych
Zespoły transportu medycznego - Karetka transportu medycznego
Ogółem oddziały
Chirurgii dziecięcej
Neurochirurgii
Ortopedii i traumatologii narządu ruchu
Neurotraumatologii