Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Jednostki organizacyjne w organizacjach kultury fizycznej
Pozycja grupowania:
Jednostki organizacyjne OKF - TERYT
Jednostka
miary
Polska
Województwa