Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Pochodzenie środków niezbędnych do podjęcia działalności
Pozycja grupowania:
własne/kredytkr/bezpzzag/inne
Jednostka
miary
środki własne
kredyty i pożyczki krajowe
środki bezpośrednio z zagranicy razem
inne źródła razem