Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Pozycja grupowania:
Wykształcenie osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w ewidencji PUP w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Jednostka
miary
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółemzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółemz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Osoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółempo szkole specjalnej
podjęcie pracyzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracyz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracypo szkole specjalnej
praca subsydiowanazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca subsydiowanaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca subsydiowanapo szkole specjalnej
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracyzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracyz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracypo szkole specjalnej
w zakładach pracy chronionejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejpo szkole specjalnej
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
na miejscach pracy refundowanych ze środków PFRONpo szkole specjalnej
w zakładach pracy chronionejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w zakładach pracy chronionejpo szkole specjalnej
podjęcie działalności gospodarczejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejpo szkole specjalnej
w ramach bonu na zasiedleniezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w ramach bonu na zasiedleniez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
w ramach bonu na zasiedleniepo szkole specjalnej
prace interwencyjnezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
prace interwencyjnez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
prace interwencyjnepo szkole specjalnej
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedleniepo szkole specjalnej
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnegozarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnegoz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
rozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnegopo szkole specjalnej
praca niesubsydiowanazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca niesubsydiowanaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca niesubsydiowanapo szkole specjalnej
praca sezonowazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca sezonowaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
praca sezonowapo szkole specjalnej
pozostałe zatrudnieniezarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
pozostałe zatrudnieniez wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
pozostałe zatrudnieniepo szkole specjalnej
podjęcie działalności gospodarczejzarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
podjęcie działalności gospodarczejpo szkole specjalnej
rozpoczęcie szkoleniazarejestrowani w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
rozpoczęcie szkoleniaz wykształceniem co najmniej średnim spośród zarejestrowanych w okresie do 12 m-cy od dnia ukończenia nauki
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia