Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni wyłączeni z ewidencji PUP, jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Przyczyny wyłączenia niepełnosprawnych poszukujących pracy i niepozostających w zatrudnieniu z ewidencji PUP
Jednostka
miary
OgółemOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
Ogółempodjęcie pracy
Ogółempraca subsydiowana
Ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
Ogółemw zakładach pracy chronionej
Ogółemna miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
Ogółemw zakładach pracy chronionej
Ogółempodjęcie działalności gospodarczej
Ogółemw ramach bonu na zasiedlenie
Ogółemprace interwencyjne
Ogółempodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
Ogółemrozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
Ogółempraca niesubsydiowana
Ogółempraca sezonowa
Ogółempozostałe zatrudnienie
Ogółempodjęcie działalności gospodarczej
Ogółemrozpoczęcie szkolenia
Ogółemw ramach bonu szkoleniowego
Ogółemrozpoczęcie stażu
Ogółemw ramach bonu stażowego
Ogółemrozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
Ogółempodjęcie nauki
Ogółemrezygnacja lub niepotwierdzenie gotowości do pracy
Ogółemosiągnięcie wieku emerytalnego
Ogółemnabycie praw emerytalnych lub rentowych
Ogółemnabycie praw do świadczenia przedemerytalnego
Ogółemutrata statusu osoby niepełnosprawnej
Ogółeminne
KobietyOsoby wyłączone z ewidencji osób niepełnosprawnych ogółem
Kobietypodjęcie pracy
Kobietypraca subsydiowana
Kobietyna miejscach pracy refundowanych ze środków Funduszu Pracy
Kobietyw zakładach pracy chronionej
Kobietyna miejscach pracy refundowanych ze środków PFRON
Kobietyw zakładach pracy chronionej
Kobietypodjęcie działalności gospodarczej
Kobietyw ramach bonu na zasiedlenie
Kobietyprace interwencyjne
Kobietypodjęcie pracy poza miejscem zamieszkania w ramach bonu na zasiedlenie
Kobietyrozpoczęcie realizacji indywidualnego programu zatrudnienia socjalnego lub podpisania kontraktu socjalnego
Kobietypraca niesubsydiowana
Kobietypraca sezonowa
Kobietypozostałe zatrudnienie
Kobietypodjęcie działalności gospodarczej
Kobietyrozpoczęcie szkolenia
Kobietyw ramach bonu szkoleniowego
Kobietyrozpoczęcie stażu
Kobietyw ramach bonu stażowego
Kobietyrozpoczęcie przygotowania zawodowego dorosłych
Kobietypodjęcie nauki
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia