Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wywiady z niepełnosprawnymi bezrobotnymi zakończone ustaleniem profilu pomocy
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Profile pomocy dla niepełnosprawnych bezrobotnych
Jednostka
miary
OgółemProfil ogółem
OgółemProfil I
OgółemProfil II
OgółemProfil III
KobietyProfil ogółem
KobietyProfil I
KobietyProfil II
KobietyProfil III