Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Płeć
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Jednostka
miary
Ogółemosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
Ogółemzarejestrowani po raz kolejny
Ogółemjako osoba niepełnosprawna
Ogółemdługotrwale
Ogółempoprzednio pracujący
Ogółemdo momentu zarejestrowania się
Ogółemw zakładzie pracy chronionej
Ogółemzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Ogółemzamieszkali na wsi
Ogółemposiadający gospodarstwo rolne
Ogółembez kwalifikacji zawodowych
Ogółembez doświadczenia zawodowego
Ogółempo stażu
Ogółempo pracach interwencyjnych
Ogółempo robotach publicznych
Ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
Ogółempo szkoleniu
Ogółempo pracach społecznie użytecznych
Ogółemosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Ogółempobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
Ogółemkorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
Kobietyosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
Kobietyzarejestrowani po raz kolejny
Kobietyjako osoba niepełnosprawna
Kobietydługotrwale
Kobietypoprzednio pracujący
Kobietydo momentu zarejestrowania się
Kobietyw zakładzie pracy chronionej
Kobietyzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
Kobietyzamieszkali na wsi
Kobietyposiadający gospodarstwo rolne
Kobietybez kwalifikacji zawodowych
Kobietybez doświadczenia zawodowego
Kobietypo stażu
Kobietypo pracach interwencyjnych
Kobietypo robotach publicznych
Kobietypo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
Kobietypo szkoleniu
Kobietypo pracach społecznie użytecznych
Kobietyosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
Kobietypobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
Kobietykorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
Kobietyposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
Kobietyposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia