Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Różnica bilansowa energii elektrycznej
Pozycja grupowania:
Rodzaje napięć (220, 110, SN, nN, razem)
Jednostka
miary
220 kV
110 kV
SN
nN
Razem 220 kV, 110 kV, SN, nN