Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Miejsce zamieszkania
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
MiastoOgółem
Miastodo 1 miesiąca
Miasto1-3 miesiące
Miasto3-6 miesięcy
Miastood 6 do 12 miesięcy
Miasto12-24 miesięcy
Miastopowyżej 24 miesięcy
WieśOgółem
Wieśdo 1 miesiąca
Wieś1-3 miesiące
Wieś3-6 miesięcy
Wieśod 6 do 12 miesięcy
Wieś12-24 miesięcy
Wieśpowyżej 24 miesięcy