Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
OgółemOgółem
OgółemKobiety
do 1 miesiącaOgółem
do 1 miesiącaKobiety
1-3 miesiąceOgółem
1-3 miesiąceKobiety
3-6 miesięcyOgółem
3-6 miesięcyKobiety
od 6 do 12 miesięcyOgółem
od 6 do 12 miesięcyKobiety
12-24 miesięcyOgółem
12-24 miesięcyKobiety
powyżej 24 miesięcyOgółem
powyżej 24 miesięcyKobiety