Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Grupy wieku
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych bedących w ewidencji PUP jako bezrobotni
Jednostka
miary
18-24 ogółemosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
18-24 ogółemzarejestrowani po raz kolejny
18-24 ogółemjako osoba niepełnosprawna
18-24 ogółemdługotrwale
18-24 ogółempoprzednio pracujący
18-24 ogółemdo momentu zarejestrowania się
18-24 ogółemw zakładzie pracy chronionej
18-24 ogółemzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
18-24 ogółemzamieszkali na wsi
18-24 ogółemposiadający gospodarstwo rolne
18-24 ogółembez kwalifikacji zawodowych
18-24 ogółembez doświadczenia zawodowego
18-24 ogółempo stażu
18-24 ogółempo pracach interwencyjnych
18-24 ogółempo robotach publicznych
18-24 ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
18-24 ogółempo szkoleniu
18-24 ogółempo pracach społecznie użytecznych
18-24 ogółemosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
18-24 ogółempobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
18-24 ogółemkorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
18-24 ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
18-24 ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
25-29 ogółemosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
25-29 ogółemzarejestrowani po raz kolejny
25-29 ogółemjako osoba niepełnosprawna
25-29 ogółemdługotrwale
25-29 ogółempoprzednio pracujący
25-29 ogółemdo momentu zarejestrowania się
25-29 ogółemw zakładzie pracy chronionej
25-29 ogółemzwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracy
25-29 ogółemzamieszkali na wsi
25-29 ogółemposiadający gospodarstwo rolne
25-29 ogółembez kwalifikacji zawodowych
25-29 ogółembez doświadczenia zawodowego
25-29 ogółempo stażu
25-29 ogółempo pracach interwencyjnych
25-29 ogółempo robotach publicznych
25-29 ogółempo odbyciu przygotowania zawodowego dorosłych
25-29 ogółempo szkoleniu
25-29 ogółempo pracach społecznie użytecznych
25-29 ogółemosoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki
25-29 ogółempobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracy
25-29 ogółemkorzystający ze świadczeń pomocy społecznej
25-29 ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia
25-29 ogółemposiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia
powyżej 50 roku życiaosoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półrocza
powyżej 50 roku życiazarejestrowani po raz kolejny
powyżej 50 roku życiajako osoba niepełnosprawna
powyżej 50 roku życiadługotrwale
Pierwsza
1
      
2
Nastepna
Ostatnia