Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Powierzchnia upraw
Pozycja grupowania:
Sposoby użytkowania łąk trwałych-powierzchnia (R-05)
Pozycja grupowania:
Pokosy
Pozycja grupowania:
Łąki trwałe
Jednostka
miary
Łąki nieeksploatowanePokos IŁąki trwałe
Łąki nieeksploatowanePokos IIŁąki trwałe
Łąki nieeksploatowanePokos IIIŁąki trwałe
Łąki skoszone lecz niezebranePokos IŁąki trwałe
Łąki skoszone lecz niezebranePokos IIŁąki trwałe
Łąki skoszone lecz niezebranePokos IIIŁąki trwałe
Łąki użytkowane jako pastwiskaPokos IŁąki trwałe
Łąki użytkowane jako pastwiskaPokos IIŁąki trwałe
Łąki użytkowane jako pastwiskaPokos IIIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę w postaci siana.Pokos IŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę w postaci siana.Pokos IIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę w postaci siana.Pokos IIIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę.Pokos IŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę.Pokos IIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę.Pokos IIIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.Pokos IŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.Pokos IIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na bieżące skarmianie.Pokos IIIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.Pokos IŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.Pokos IIŁąki trwałe
Łąki, z których zebrano trawę jako zielonkę na kiszenie.Pokos IIIŁąki trwałe