Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zawodnicy
Pozycja grupowania:
Województwa
Jednostka
miary
Województwa
Polska