Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Kwalifikacje zawodowe
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Jednostka
miary
bez kwalifikacji zawodowychOgółem
bez kwalifikacji zawodowychdo 1 miesiąca
bez kwalifikacji zawodowych1-3 miesiące
bez kwalifikacji zawodowych3-6 miesięcy
bez kwalifikacji zawodowychod 6 do 12 miesięcy
bez kwalifikacji zawodowych12-24 miesięcy
bez kwalifikacji zawodowychpowyżej 24 miesięcy