Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako bezrobotni
Pozycja grupowania:
Kwalifikacje zawodowe
Pozycja grupowania:
Czas pozostawania bez pracy
Pozycja grupowania:
Płeć
Jednostka
miary
bez kwalifikacji zawodowychOgółemOgółem
bez kwalifikacji zawodowychOgółemKobiety
bez kwalifikacji zawodowychdo 1 miesiącaOgółem
bez kwalifikacji zawodowychdo 1 miesiącaKobiety
bez kwalifikacji zawodowych1-3 miesiąceOgółem
bez kwalifikacji zawodowych1-3 miesiąceKobiety
bez kwalifikacji zawodowych3-6 miesięcyOgółem
bez kwalifikacji zawodowych3-6 miesięcyKobiety
bez kwalifikacji zawodowychod 6 do 12 miesięcyOgółem
bez kwalifikacji zawodowychod 6 do 12 miesięcyKobiety
bez kwalifikacji zawodowych12-24 miesięcyOgółem
bez kwalifikacji zawodowych12-24 miesięcyKobiety
bez kwalifikacji zawodowychpowyżej 24 miesięcyOgółem
bez kwalifikacji zawodowychpowyżej 24 miesięcyKobiety