Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Wolne miejsca pracy i aktywizacji zawodowej dla niepełnosprawnych
Pozycja grupowania:
Typ pracy
Pozycja grupowania:
Wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej
Jednostka
miary
Dotyczące pracy sezonowejWolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej ogółem
Dotyczące pracy sezonowejZatrudnienie lub inna praca zarobkowa
Dotyczące pracy sezonowejDla osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki