Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Niepełnosprawni będący w ewidencji PUP jako poszukujący pracy i niepozostający w zatrudnieniu
Pozycja grupowania:
Kategorie niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP jako poszukujący pracy
Pozycja grupowania:
Stopień niepełnosprawności niepełnosprawnych będących w ewidencji PUP
Jednostka
miary
osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półroczaznaczny lub umiarkowany
osoby będące w ewidencji osób niepełnosprawnych w końcu półroczaschorzenia specjalne
zarejestrowani po raz kolejnyznaczny lub umiarkowany
zarejestrowani po raz kolejnyschorzenia specjalne
jako osoba niepełnosprawnaznaczny lub umiarkowany
jako osoba niepełnosprawnaschorzenia specjalne
długotrwaleznaczny lub umiarkowany
długotrwaleschorzenia specjalne
poprzednio pracującyznaczny lub umiarkowany
poprzednio pracującyschorzenia specjalne
do momentu zarejestrowania sięznaczny lub umiarkowany
do momentu zarejestrowania sięschorzenia specjalne
w zakładzie pracy chronionejznaczny lub umiarkowany
w zakładzie pracy chronionejschorzenia specjalne
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracyznaczny lub umiarkowany
zwolnieni z przyczyn dotyczących zakładu pracyschorzenia specjalne
zamieszkali na wsiznaczny lub umiarkowany
zamieszkali na wsischorzenia specjalne
posiadający gospodarstwo rolneznaczny lub umiarkowany
posiadający gospodarstwo rolneschorzenia specjalne
bez kwalifikacji zawodowychznaczny lub umiarkowany
bez kwalifikacji zawodowychschorzenia specjalne
bez doświadczenia zawodowegoznaczny lub umiarkowany
bez doświadczenia zawodowegoschorzenia specjalne
po stażuznaczny lub umiarkowany
po stażuschorzenia specjalne
po pracach interwencyjnychznaczny lub umiarkowany
po pracach interwencyjnychschorzenia specjalne
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychznaczny lub umiarkowany
po odbyciu przygotowania zawodowego dorosłychschorzenia specjalne
po szkoleniuznaczny lub umiarkowany
po szkoleniuschorzenia specjalne
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukiznaczny lub umiarkowany
osoby w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia naukischorzenia specjalne
pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracyznaczny lub umiarkowany
pobierający świadczenie rentowe z tytułu niezdolności do pracyschorzenia specjalne
osoby, którym przyznano rentę szkoleniowąznaczny lub umiarkowany
osoby, którym przyznano rentę szkoleniowąschorzenia specjalne
pobierający rentę socjalnąznaczny lub umiarkowany
pobierający rentę socjalnąschorzenia specjalne
korzystający ze świadczeń pomocy społecznejznaczny lub umiarkowany
korzystający ze świadczeń pomocy społecznejschorzenia specjalne
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaznaczny lub umiarkowany
posiadający co najmniej jedno dziecko do 6 roku życiaschorzenia specjalne
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaznaczny lub umiarkowany
posiadający co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życiaschorzenia specjalne
prowadzący działalność gospodarcząznaczny lub umiarkowany
prowadzący działalność gospodarcząschorzenia specjalne