Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Operacje z instytucjami krajowymi aktywa
Pozycja grupowania:
Podział sektorowy gospodarki NBP
Pozycja grupowania:
Aktywa FISIM
Jednostka
miary
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Pozostałe należności
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty na nieruchomości pozostałe
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty na cele konsumpcyjne
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty na nieruchomości
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)kredyty bieżące
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Depozyty terminowe (rachunek nostro)
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Depozyty bieżące (rachunek nostro)
Fundusze inwestycyjne (z wyłączeniem funduszy rynku pieniężnego)Kredyty
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoPozostałe należności
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty na nieruchomości pozostałe
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty na cele konsumpcyjne
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty na nieruchomości
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty inwestycyjne
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegokredyty bieżące
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoDepozyty terminowe (rachunek nostro)
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoDepozyty bieżące (rachunek nostro)
Pozostałe instytucje pośrednictwa finansowegoKredyty
Instytucje ubezpieczeniowePozostałe należności
Instytucje ubezpieczenioweKredyty na nieruchomości pozostałe
Instytucje ubezpieczenioweKredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Instytucje ubezpieczenioweKredyty na cele konsumpcyjne
Instytucje ubezpieczenioweKredyty na nieruchomości
Instytucje ubezpieczenioweKredyty inwestycyjne
Instytucje ubezpieczeniowekredyty bieżące
Instytucje ubezpieczenioweDepozyty terminowe (rachunek nostro)
Instytucje ubezpieczenioweDepozyty bieżące (rachunek nostro)
Instytucje ubezpieczenioweKredyty
Fundusze emerytalnePozostałe należności
Fundusze emerytalneKredyty na nieruchomości pozostałe
Fundusze emerytalneKredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Fundusze emerytalneKredyty na cele konsumpcyjne
Fundusze emerytalneKredyty na nieruchomości
Fundusze emerytalneKredyty inwestycyjne
Fundusze emerytalnekredyty bieżące
Fundusze emerytalneDepozyty terminowe (rachunek nostro)
Fundusze emerytalneDepozyty bieżące (rachunek nostro)
Fundusze emerytalneKredyty
Duże przedsiębiorstwaPozostałe należności
Duże przedsiębiorstwaKredyty na nieruchomości pozostałe
Duże przedsiębiorstwaKredyty na nieruchomości mieszkaniowe
Duże przedsiębiorstwaKredyty na cele konsumpcyjne
Duże przedsiębiorstwaKredyty na nieruchomości
Duże przedsiębiorstwaKredyty inwestycyjne
Duże przedsiębiorstwakredyty bieżące
Duże przedsiębiorstwaDepozyty terminowe (rachunek nostro)
Duże przedsiębiorstwaDepozyty bieżące (rachunek nostro)
Duże przedsiębiorstwaKredyty
Pierwsza
1
   
2
   
3
Nastepna
Ostatnia