Prezentacja formatów zmiennych

  • Nazwa zmiennej:
    Zatrudnienie w koksownictwie
Pozycja grupowania:
Staż pracy
Pozycja grupowania:
Kategorie zatrudnienia
Jednostka
miary
OgółemZatrudnieni (bez uczniów)
OgółemZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
OgółemZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
OgółemZatrudnieni uczniowie
19 lat i mniejZatrudnieni (bez uczniów)
19 lat i mniejZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
19 lat i mniejZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
19 lat i mniejZatrudnieni uczniowie
Od 20 do 24 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 20 do 24 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 20 do 24 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 20 do 24 latZatrudnieni uczniowie
Od 25 do 29 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 25 do 29 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 25 do 29 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 25 do 29 latZatrudnieni uczniowie
Od 30 do 34 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 30 do 34 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 30 do 34 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 30 do 34 latZatrudnieni uczniowie
Od 35 do 39 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 35 do 39 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 35 do 39 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 35 do 39 latZatrudnieni uczniowie
Od 40 do 44 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 40 do 44 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 40 do 44 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 40 do 44 latZatrudnieni uczniowie
Od 45 do 49 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 45 do 49 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 45 do 49 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 45 do 49 latZatrudnieni uczniowie
Od 50 do 54 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 50 do 54 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 50 do 54 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 50 do 54 latZatrudnieni uczniowie
Od 55 do 59 latZatrudnieni (bez uczniów)
Od 55 do 59 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
Od 55 do 59 latZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
Od 55 do 59 latZatrudnieni uczniowie
60 lat i więcejZatrudnieni (bez uczniów)
60 lat i więcejZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach robotniczych
60 lat i więcejZatrudnieni (bez uczniów) na stanowiskach nierobotniczych
60 lat i więcejZatrudnieni uczniowie